Тропар Богородици Великореметској

Тропар Богородици Великореметској
Српски напев, глас 3.

Теби припадамо, Госпођо, и с љубављу гледајући
Свету икону Твоју вапимо ти:
Дођи нам, блага Мати, помилуј штоватеље Твоје,
И даруј нам свету слику Своју
У залог милости и спасења.

Српски православни манастир Ковиље
Жичка епархија
32250 Ивањица, Србија
(Посета манастиру је могућа од 8 – до 18 часова.)
тел:+381 32 760 020
имејл: manastirkovilje@gmail.com