Српски православни манастир Ковиље Жичка епархија 32250 Ивањица, Србија (Посета манастиру је могућа од 8 – до 18 часова.) тел:+381 32 760 020 имејл: manastirkovilje@gmail.com Continue Reading