Prevod knjige SILENT AS A STONE / МИРНА КАО БУБИЦА, Џим Форест

Превод књиге
SILENT AS A STONE
МИРНА КАО БУБИЦА, Џим Форест

Српски православни манастир Ковиље
Жичка епархија
32250 Ивањица, Србија
(Посета манастиру је могућа од 8 – до 18 часова.)
тел:+381 32 760 020
имејл: manastirkovilje@gmail.com